Concept

BARWAL wil het Belgische eikenhout waaruit duigen kunnen worden gekliefd valoriseren en maakt vaten voor wijnbouwers, bierbrouwers en privé-stokers.  BARWAL werd opgericht door twee wijnliefhebbers die een lokaal en kwalitatief alternatief willen bieden voor de Franse eiken vaten die door de Belgische wijnbouwers worden gebruikt.

Het hout

De eikenbomen waaruit de duigen worden gekliefd, zijn afkomstig uit Waalse bossen en worden verzaagd en opgeslagen in Wallonië, in de vallei van de Samson. De verschillende partijen hout worden geïdentificeerd en gemarkeerd om een complete traceerbaarheid van het bos tot het vat te garanderen. Vervolgens gaat onze partner en kuiper het hout selecteren, verwerken en 3 jaar laten drogen voordat hij er de vaten mee maakt.

De kuiperij

Het maken van vaten is een ambacht van onze voorouders dat in België is verloren gegaan sinds de napoleontische tijd. Om een kwalitatieve en zo lokaal mogelijke productie te verzekeren, werkt BARWAL op bevoorrechte wijze samen met de dichtst bij Wallonië gelegen kuiperij, de Tonnellerie Artisanale de Champagne.  Het gaat over een partnerschap op lange termijn dat de bedoeling heeft dit ambacht op middellange termijn terug naar Wallonië te brengen. De kuiperij kan de traceerbaarheid van het Waalse hout garanderen door een aparte opslag voor de Waalse duigen.